Tõrva Lasteaed Tõrvalill

2022/2023 õppeaasta lasteaia moto: LASEME LASTEL JÄÄDA LASTEKS
üldeesmärk:  AVASTAME MAAILMA ÜHESKOOS LÄBI KATSETAMISE
Lasteaed Tõrvalill


 Lasteaed Tõrvalill on väike lastesõbralik, kolmerühmaline lasteaed.

 Tõrva sovhoosi lasteaed avati 8. aprill 1968 a. Töötas 1 sõime- ja 1 aiarühm. 1972 a. tehti juurdeehitus ning sellest ajast töötab majas 1 sõime- ja 2 aiarühma. Maja omab oma katlamaja.

 Alates 1992 kuulub lasteaed Tõrva linnale.

 Igal argipäeval seitsmest poole seitsmeni on nii õpetajad kui ka mudilased kasvatamise-kasvamise tööga agarasti ametis. Mäng on mudilase jaoks kõige tähtsam. Ka õpetamine ja õppimine toimub mängu kaudu.

 Pakume turvalist töökeskkonda. Aiaga piiratud õuealal saavad lapsed liivakastis mängida, ronida, kiikuda ja joosta. Tublid õpetajad on alati valmis lapsevanematele toeks ja abiks olema. Väikeses majas valitseb heatahtlik ja turvaline õhkkond.